Lärarrummet

Bertas böcker

Bertaboken

Nu finns det två böcker om drakflickan Berta; Bertas Experimentbok och Berta på nya äventyr. Båda är speciellt framtagna för barn i åldrarna 4-8 år. Tanken är att väcka barnens intresse för kemi och naturvetenskap redan när de är i förskoleåldern.

Bertas Experimentbok och Berta på nya äventyr
Varje bok innehåller tio sagor om Bertas upptåg. Sagorna avslutas med ett experiment som är lätt att genomföra. Alla ingredienser som behövs går att handla i en vanlig mataffär.
Bertas Experimentbok kostar 149:- + moms och frakt. Berta på nya äventyr kostar 149:- + moms och frakt.

Berta handdocka
Alla experiment i Bertas Experimentbok är testade på barngrupper som besökt NAVET, ett science center i Borås. NAVETs bärande idé är att det går att skapa intresse för naturvetenskap och teknik med hjälp av berättelser, fantasifulla interiörer och dramatiseringar. På NAVET får handdockan Berta vara med vid mötet med barnen och hon får många frågor och förtroenden.
Handdockan kostar 149:- + moms och frakt.

Bertas Storböcker
Storboken innehåller bilder från experimentboken så att barnen ska kunna titta på bilderna medan läraren läser i boken. Dessutom finns alla experiment i storformat. Storboken är försedd med spiralbindning vilket gör det lätt att byta sida och att hänga upp boken.
Storböckerna kostar 249:-/st + moms och frakt.

Vuxenhandledningar
Till båda Beta-böckerna finns vuxenhandledningar. I dem har vi samlat NAVETs bästa tips och förslag på hur experimenten kan göras extra intressanta för barngruppen, dessutom innehåller vuxenhandledningen fakta om vad som händer under experimentet och förslag på ytterligare experiment som är lämpliga för den tänkta åldersgruppen.
Vuxenhandledningarna kostar 50:-/st + moms och frakt.

Förskolepaket
Prisvärda paketerbjudanden. I förskolepaket I har vi samlat Bertas Experimentbok, storbok till Bertas Experimentbok, vuxenhandledningen och Berta handdocka. Pris 495:- + moms och frakt.
I förskolepaket II finns Berta på nya äventyr, Storbok och vuxenhandledning. Pris 405:- + moms och frakt.

Beställ böckerna om Berta och det andra förskolematerialet från Industrilitteratur.

Berta’s Book of Experiments
Den engelskspråkiga versionen av Bertas Experimentbok. Boken är utgiven tillsammans med Ecsite, the European network of science centres and museums, www.ecsite.eu.
Science centret Navet i Borås sköter distributionen i Sverige, e-post info@navet.com

Bertas Eksperimentbok och Berta på nye eventyr
Det finns även norska versioner av Bertas experimentbok och Berta på nya äventyr. De går att beställa från Vitensenteret Innlandet på Gjøvik, telefon +47 95 90 11 11, e-post post@vitensenteret.no.