Lärarrummet

Arbetsblad till Gilbert-böckerna

 

Det finns arbetsblad både till första och andra boken om Gilbert.

Susanne Ekman, som arbetar på Sörmlandskustens Naturskola, har hjälpt oss att sammanställa arbetsbladen. Susanne har själv använt Gilbertböckerna i undervisningen, vilket gör att hon har praktisk erfarenhet av vilka experiment som fungerar bra. Ett av experimenten till bok ett är därför utbytt och till bok två finns flera kompletterande experiment i arbetsbladen.

Alla experimenten i böckerna om Gilbert är utvalda så att riskerna med dem skall vara små. Kom dock ihåg att vid allt experimenterande med kemikalier gäller att läraren skall göra en riskbedömning, med avseende på den egna arbetsmiljön.

Arbetsblad till Trolleri och magi - allt är kemi, Sagan om Gilbert (PDF)
Arbetsblad till Kemidetektiven Gilbert bland skurkar och burkar (PDF)