Om P & K

IKEM och skolan

IKEM - Innovations- och kemiindusterierna satsar på skolan. Böckerna om Gilbert och Berta är en del, andra delar är till exempel:

-

Tar fram och skickar ut materialpaket till Kemins Dag.

-

Ger ut Allkemi, ungdomsmagasinet om aktuella kemifrågor. Tidningen utkommer två gånger om året.

-

Informerar gymnasieelever om högskoleutbildningar med kemiinriktning

-

Informerar regelbundet 2 400 kemilärare om nyheter från branschen och andra nyttiga kemifrågor via P&Ks lärarbrev Skolnytt

-

Deltar aktivt i kemiämnets utveckling via Kemilärarnas Resurscentrum (KRC)