Om P & K

Nu blir vi IKEM

IKEM ‐ Innovations‐ och Kemiindustrierna i Sverige är en ny arbetsgivar‐ och branschorganisation som bildats genom att Plast‐ & Kemiföretagen gått samman
med Industri‐ och KemiGruppen.

Medlemsföretagen i IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. De drygt 1 200 medlemsföretagen har cirka 85 000 anställda.  

Med vårt nya namn vill vi göra det tydligt att våra medlemsföretag driver på den industriella utvecklingen och står för många av de innovationer som sedan blir till nya produkter hos mer konsumentnära företag. För att uppnå hållbar utveckling behövs allt från nya läkemedelskemikalier och mer effektiva kemiska processer till nya biobaserade plastmaterial och andra smarta polymerer som minskar energi-åtgången och bidrar till ett effektivare resursutnyttjande. Inom samtliga dess områden och många fler är våra medlemmar möjliggörare.

Många av våra medlemsföretag är utlandsägda och investeringsintensiva. Om de ska vilja fortsätta investera och producera i Sverige är en viktig faktor tillgång till rätt kompetens. Därför kommer våra skolprojekt vara fortsatt viktiga.