Om P & K

Kontakt

Ansvarig för skolfrågorna på IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är:
Ulla Nyman
E-post ulla.nyman@ikem.se
Tel 010-455 38 71