Om P & K

Kemins Dag

Kemins Dag är ett årligen återkommande evenemang. Målsättningen är att väcka och sprida intresse för kemi. Varje år är det ett nytt tema för dagarna.

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige står bakom Kemins Dag tillsammans med Nationalkommittén för kemi, Svenska Kemistsamfundet och Kemilärarnas Resurscemtrum. IKEM ser bland annat till att alla skolor som vill delta får material. I materialpaketet finns allt som behövs för att genomföra årets experiment inklusive en utförlig lärarhandledning och en elevinstruktion.

Det ställs inga formella krav på de skolor som deltar i Kemins Dag, huvudsaken är att man ägnar sig åt kemi i någon form under en dag.

Läs mer om Kemins Dag